Küpsiste kasutamine ja privaatsuspoliitika teavitus

Käeolev küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika teavitus (edaspidi teavitus) sisaldab kasulikku infot selle kohta, kuidas ja milleks Element 47 OÜ isikuandmeid (andmed) kogub, töötleb ja jagab. Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation).
Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.
Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks nimi, aadress, e-posti aadress ning teave meie kodulehe vaatamise, sotsiaalmeedia kanalite ja meie teenuste kasutamise kohta.

Kasutades meie veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega, nagu on kirjeldatud meie küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitikas.
Kehtiv alates 01.01.2021

1. Kelle andmeid Element 47 OÜ töötleb?
Element 47 OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning küsimuste korral saab vastuse aadressilt eva@element47.ee.
Element 47 OÜ töötleb oma klientide ja kontaktisikute andmeid, kui nad on avaldanud soovi tarbida meie teenuseid või tooteid või on varem kasutanud meie teenuseid või tooteid. Teatud juhtudel töötleme isikuandmeid, mis on kättesaadavad avalikest allikatest.

2. Kliendi isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused
Meie turunduskanalite vabatahtlike kasutajate ja toodete kasutajate ning klientide (sh klientide esindajate) isikuandmeid töötleme selleks, et täita nii oma lepingulisi kohustusi kui ka pakkuda potentsiaalsetele klientidele kvaliteetsemaid tooteid ja paremat teavet. Kui Element 47 OÜ töötleb isikuandmeid neil eesmärkidel, on töötlemise õiguslik alus meie õigustatud huvi tagada meie toodete korrektne ja kvaliteetne osutamine.
Element 47 OÜ turunduskanalitest (koduleht) kogume me andmeid nende kasutamise ja potentsiaalsete klientide huvide kohta, et paremini mõista meie klientide tegelikke huve, pakkuda kvaliteetsemat teavet ning täiustada kodulehe funktsionaalsust ja kasutajasõbralikkust. Sellisel juhul on töötlemise õiguslik alus meie õigustatud huvi mõista paremini klientide vajadusi ning pakkuda paremaid teenuseid või tooteid.
Näiteks töötleb Element 47 OÜ andmeid kliendi ostukäitumise, uudiskirjade lugemise ja avamise ning reklaamide avamise kohta, et pakkuda kliendile tema eelistatud pakkumisi ja sisu.

Element 47 OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
• Element 47 OÜ kliendibaasi loomine ja selle haldamine
• kliendile uute teenuste pakkumine
• Element 47 OÜ teenuste analüüsimine ja täiustamine
• veebilehe haldamine
• õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine
• kliendi päringutele vastamine

3. Kuidas andmeid kogutakse?
Üldjuhul kogume isikuandmeid otse andmesubjektidelt ja nende nõusolekul. Lisaks kasutame automaatseid andmekogumisvahendeid, sh küpsiseid ja muid jälgimisvahendeid, et optimeerida meie kodulehe kasutajakogemust ning pakkuda klientidele paremaid teenuseid ja tooteid.

Küpsised ja pikslisildid ning nendest vabanemine
Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale. See võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused, nagu kirja suurus, suhtluskeel, seadmeinfo, vaatlusstatistika jms.
Kõik veebisirvijad on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid veebisirvija seadeid saab üldjuhul muuta nii, et veebilehitseja keeldub küpsistest täielikult, blokeerib kolmandate isikute küpsised või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest.
Pikslisildid on väikesed veebisaidi koodilõigud, mis võimaldavad veebilehtedel küpsiseid lugeda ja paigaldada. Need käivituvad, kui kasutaja avab e-kirja või saabub veebisaidile, misjärel laaditakse alla kolmandate isikute küpsiseid või registreeritakse, et kasutaja on e-kirja avanud.

Element 47 OÜ kasutab järgmiseid küpsiseid:
• Seansiküpsised (ajutised küpsised), mille eesmärk on võimaldada teenuse kasutamist.
• Püsiküpsised (salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist), mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid Element 47 OÜ veebilehtedel.

Täpsemalt öeldes kasutab Element 47 OÜ:
• analüütilisi küpsiseid, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, nt mis sisulehti avatakse kõige enam või mida sealt veebilehelt otsitakse jne. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks veebilehe kasutajat otseselt tuvastada. Siia hulka kuuluvad nt Google Analyticsi ja Hotjari küpsised
• reklaamiküpsiseid, mis aitavad pakkuda kasutaja huvidele sihitud reklaame. Näiteks element47.ee lehele on lisatud Facebook Pixel kood ning kui te ei soovi Element 47 OÜ veebilehe reklaami enam Facebookis näha, siis võite selle keelata. Avage https://www.facebook.com/ads/preferences ja kustutage “Reklaamijad, kellega oled suhelnud” valiku alt Jewellery by Eva / Element 47 OÜ.
• kolmandate osaliste küpsiseid, nt YouTube ja Google Maps. Asukoha kaarti ja videosid ei näidata, kui pole nõustunud privaatsustingimustega. Selleks, et see tehniliselt oleks võimalik, kasutame Avada kujunduse poolt loodud privacy_embeds küpsist.

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Niisuguse soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.

Juhendid enamkasutavate veebisirvijate seadistamiseks:
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy
Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi kasutajale enam kättesaadavad olla.

4. Element 47 OÜ töödeldavad isikuandmed (sh andmed)
Element 47 OÜ võib töödelda järgmisi isikuandmeid (sh andmeid):
kontaktanded: nimi, e-posti aadress ja telefoninumber
lepingu täitmise käigus kogutavad ja tekkivad andmed: kliendi eelistused seoses Element 47 OÜ teenuste ja toodetega, tagasiside meie toodete kohta
automaatselt kogutavad andmed: kasutaja veebibrauserilt saadud andmed, sh brauseri liik, seadme tüüp, suhtluskeel, veebisaidi aadress, kust kasutaja saabus, mis sisulehti uuris, ning kasutaja IP-aadress ja muud liiklusandmed
kasutaja toimingud seoses Element 47 OÜ e-kirjadega, sh andmed selle kohta, mis kirju ning millal ja kuidas on kasutaja avanud
muud isikuandmed, mille isik on teinud avalikult kättesaadavaks või meile kättesaadavaks kolmandate isikute sotsiaalvõrgustikes, nagu Facebook, Instagram jt
Element 47 OÜ ei töötle vastutava töötlejana isikuandmete eriliike.

5. Isikuandmete jagamine
Element 47 OÜ ei edasta kliendi andmeid väljapoole Euroopa Liidu majanduspiirkonda.
Element 47 OÜ ei jaga kliendi isikuandmeid kolmandatele osalistele, v.a allpool loetletud tingimustel. Kõiki andmeid kasutatakse ainult suhtlemiseks ja parema toote või teenuse pakkumiseks.

Sinu isikuandmeid võime jagada järgmistel juhtudel:
• võlgade sissenõudmine – võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid
• riikliku järelevalve asutuste ja politsei soovil
• avalik tagasiside kliendi nõusolekul
• Ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

6. Isikuandmete turvalisus, kasutamine ja säilitamine
Element 47 OÜ võib saata klientidele informatsiooni oma teenuste, toodete, uudiskirjade ja pakkumiste kohta, kui klient on meile ise andnud oma kontaktandmed, kuid seda niikaua, kui klient pole palunud viimaste tegevuste lõpetamist või lahkunud uudiskirja saajate grupist.

Isikuandmete turvalisus
Isikuandmete turvaline säilitamine on Element 47 OÜ kõrgeim turvalisuse alane prioriteet. Püüame teha kõik võimaliku, et vältida loata juurdepääsu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. Kaitseme isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.
Oleme meie kogutavate ja töödeldavate isikuandmete kaitseks kehtestanud mõistlikud ja piisavad organisatsioonilised meetmed ning tehnilised ja füüsilised piirangud. Kasutatavad meetmed sõltuvad isikuandmete liigist ja nende avalikuks saamise võimalikest tagajärgedest.
Element 47 OÜ on rakendanud vajalikke tehnilisi, füüsilisi ja korralduslikke turvameetmeid kliendi isikuandmete (andmete) kaitsmiseks kadumise ja ebaseadusliku töötlemise eest.

Säilitamistähtaeg
Element 47 OÜ säilitab isikuandmeid üksnes nii kaua, kui see on nende kogumise eesmärgi saavutamiseks vaja. Säilitamistähtaeg sõltub ka vajadusest vastata andmesubjektide päringutele, lahendada probleeme ning täita seadusjärgseid dokumentide säilitamise nõudeid.
Kui me isikuandmeid enam ei vaja ega õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutame need.

7. Kliendi (andmesubjekti) õigused
Kliendil on õigus pääseda ligi Element 47 OÜ töödeldavatele kliendi enda isikuandmetele ja õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist.
Kui kliendil on küsimusi oma õiguste kohta või on ta arvamusel, et Element 47 OÜ on tema isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, peaks ta kindlasti ühendust võtma e-posti aadressil eva@element47.ee
Kui te ei soovi saada Element 47 OÜ turundusteateid, on teil võimalik neist loobuda, järgides iga turundusteate jaluses olevaid loobumisjuhiseid või võttes ühendust meie kontakti lehe kaudu.

Andmesubjekti õigused
Parandamisõigus on andmesubjekti õigus nõuda, et temaga seotud ebaõiged isikuandmed põhjendamatu viivituseta parandataks.
Kustutamisõigus on andmesubjekti õigus nõuda, et tema isikuandmed põhjendamatu viivituseta kustutataks, kui on täidetud teatud lisatingimused.
Teatud juhtudel on andmesubjektil õigus piirata enda isikuandmete töötlemist.
Andmesubjektil on õigus tutvuda isikuandmetega, mida me tema kohta säilitame ja mida ta on meile andnud, ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt võimalik ning töötlemine toimub nõusoleku või lepingu alusel ja automatiseeritult.
Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid enda isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub õigusaktide vastavate sätete alusel, sh nende sätete alusel toimuva profiilianalüüsi suhtes.
Kui õigusaktidest ei tulene teisiti, on andmesubjektil õigus, et tema kohta ei tehtaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sh profiilianalüüsil, ning loob andmesubjektile õiguslikke tagajärgi või avaldab talle märkimisväärset mõju.
Kui isikuandmete töötlemise aluseks on andmesubjekti nõusolek, on andmesubjektil õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.
Kui soovite kasutada nimetatud õigusi, palume võtta meiega ühendust.
Kui Element 47 OÜ pakutud lahendus ei rahulda teid, siis on teil õigus pöörduda Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

8. Muud sätted
Element 47 OÜ võtab õiguse küpsiste kasutamist ja privaatsuspoliitikat ühepoolselt muuta. Küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika uusim versioon on alati saadaval sellel veebilehel.
Küpsiste kasutamisele ja privaatsuspoliitikale kohalduvad Eesti Vabariigi seadused. Poliitikast tulenevad vaidlused või nõuded lahendatakse Tallinnas Harju Maakohtus.